Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1
Nammo Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor enige emotionele schade die de website kan toebrengen aan u en uw familieleden. Nammo Hotel is in zijn geheel opgericht om zijn bezoekers tevreden te stellen, wanneer dit onmogelijk blijkt, bent u niet bevoegd om de eigenaren van deze website aansprakelijk te stellen voor de aangerichte schade.

ARTIKEL 2
Nammo Hotel en al zijn affiliates zijn onderdeel van de Nammo Hotel. Nammo Hotel heeft de volledige bevoegdheid om eventuele onderhoudsmomenten in te plannen. Ook heeft Nammo Hotel het recht om eventuele database-erasements uit te voeren, waardoor alle gegevens verloren kunnen raken. Nammo Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor enige teleurstellingen die deze acties terweeg kunnen brengen.

ARTIKEL 3
Nammo Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van enige aangekochte goederen bij Nammo Hotel en zijn daarom niet aansprakelijk voor enige emotionele en/of financiële schade als gevolg van mislukte betalingen. Wanneer een database-erasement (oftewel reset) wordt uitgevoerd, dan heeft Nammo Hotel daar de volledige bevoegdheid toe. Wanneer er onenigheden over bestaan, dan heeft Nammo Hotel zelf de keuze om hier verder op in te gaan. Wanneer er dus enig verlies plaatsvindt van de gekochte goederen bij Nammo Hotel, heeft Nammo Hotel de volledige beslissing over het eventueel retouneren van de aangekochte goederen.

ARTIKEL 4
Nammo Hotel heeft het volledige recht over de database. Dat betekent dus ook dat Nammo Hotel waar nodig aanpassingen mag doen in de database. Onder deze voorwaarde gelden ook de zogeheten 'bans en blokkades'. Nammo Hotel zal nimmer enige overweging doen tot nader inzien van een blokkade, tenzij de betreffende persoon onderdeel uit maakt van het Nammo Staff Team. Personen die een goed hebben aangekocht via de service, krijgen geen voorrang of blokkade-verkorting bij blokkades.

ARTIKEL 5
Personen die een aankoop hebben gedaan, worden over het algemeen niet gezien als een extra bevoegd persoon. Dat wil zeggen dat ze geen deel uit maken van het Nammo Hotel personeel. Personen die een aankoop hebben gedaan vallen onder hetzelfde recht als de reguliere bezoeker. Er zijn geen aangepaste voorwaarden van toepassing op deze personen, ze hebben dezelfde rechten als reguliere bezoekers. Lees artikel 6 voor meer informatie hier over.

ARTIKEL 6
Wanneer Nammo Hotel in onderhouds-status verkeerd, hebben alleen beheerders de bevoorrechting tot inlogging op het hotel. De reguliere bezoeker zal moeten wachten tot de onderhouds-status volledig is afgerond. Wanneer men het te lang vindt duren, is Nammo Hotel niet aansprakelijk voor enige schade die wordt aangericht door de wachttijden.

ARTIKEL 7
Wanneer een persoon graag wil solliciteren, heeft het Nammo Staff Team de volledige bevoegdheid om deze sollicitatie per direct af te wijzen. Nammo Hotel stelt geen vacatures open, en wanneer dit wel gebeurt heeft Nammo Hotel het volledige recht om zelf te beslissen over de personeelskeuze. Deze keuze valt volledig onder de bevoegdheid van het Nammo Hotel personeel, enige teleurstelling of onenigheden mogen door het Nammo Hotel personeel per direct worden afgezwegen.

ARTIKEL 8
Nammo Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor enige onenigheden die onstaan door het gedrag van het Nammo Hotel personeel. Het Nammo Hotel personeel heeft de volledige bevoegdheid om bezoekers te blokkeren of eventuele andere daden te verrichten. Hieronder vallen onder andere blokkades, verbale communicatie en soortgelijke daden.

ARTIKEL 9
Nammo Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor enige teleurstelling of onenigheden die mogelijk kunnen ontstaan door het feit dat Nammo Hotel op sommige tijdstippen niet beschikbaar kan staan voor het publiek.

ARTIKEL 10
Wanneer er plotselinge verdwijning plaatsvindt van aangekochte goederen, is Nammo Hotel niet aansprakelijk voor de opgelopen schade. Het retouneren van de aangekochte goederen ligt geheel in de hand van het Nammo Staff Team. Wanneer hier onenigheid over bestaat, is Nammo Hotel niet aansprakelijk.

ARTIKEL 11
Meningen van het Nammo Hotel personeel mogen waar nodig gezien worden als een feitelijke beschrijving om onduidelijkheid te voorkomen.

ARTIKEL 12
Nammo Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor het ontbreken van enige functies. Wanneer hier onenigheid over bestaat, heeft Nammo Hotel de volledige bevoegdheid om eventuele klachten af te wijzen.

ARTIKEL 13
Bij het kopen van een of meerdere lidmaatschappen op Nammo is de koper verplicht toestemming te hebben van zijn of haar verzorger(s)/ouder(s), tenzij deze persoon ouder dan 18 jaar is.

ARTIKEL 14
Bij het omzeilen of misbruik maken van ons bansysteem zullen strenge straffen volgen, die per situatie verschilt en door de Nammo Staff zal worden opgelegd.

ARTIKEL 15
Wanneer een Nammo lid een ander hotel speelt met functie heeft de Nammo Staff het recht om zijn of haar toegang tot Nammo Hotel te blokkeren.

ARTIKEL 16
Als een Nammo lid verdacht wordt van het spelen van een ander hotel in functie kan deze persoon de toegang tot Nammo Hotel worden ontzegd.

Homepagina | Algemene Voorwaarden | Twitter | Regels | Bantijden | Contact
© Nammo Hotel 2009 - 2017 . All rights reserved - NammoHotel NL ©
© BlazingKahn & Rowan

one2xs